Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 14 S (2013-2014), unntatt kap. 231, Innst. 64 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 64 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ulike omfordelinger under Kunnskapsdepartementets budsjett for 2013 og gitt samtykke til at det gis tilsagn om statlig tilskudd på 54,6 mill. kroner til forberedelse og gjennomføring av Euroskills i 2018 på Lillehammer

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2013