Representantforslag om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb

Dokument 8:21 S (2013-2014), Innst. 175 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gina Barstad, Johnny Ingebrigtsen, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.04.2014 Innst. 175 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkstet forslag fra Sosialistisk Venstreparti om tiltak for å redusere antallet midlertidige stillinger og skape flere heltidsstillinger i sykehusene. Forslagene fikk sttøtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2014