Representantforslag om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager

Dokument 8:36 S (2013-2014), Innst. 188 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.05.2014 Innst. 188 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager. Stortinget har enstemmig besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2014