Representantforslag om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet

Dokument 8:35 S (2013-2014), Innst. 222 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, Knut Storberget, Odd Omland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.06.2014 Innst. 222 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2014