Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget og Odd Omland om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 3. juni 2014

Hadia Tajik

Kjell Ingolf Ropstad

leder

ordfører