Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Prop. 48 L (2013-2014), Innst. 193 L (2013-2014), Lovvedtak 53 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.05.2014 Innst. 193 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og skattelovgivningen mv.; tilpasning til a-ordningen, jf. a-opplysningsloven om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2014