Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

Prop. 57 L (2013-2014), Innst. 268 L (2013-2014), Lovvedtak 69 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 10.06.2014Innst. 268 L (2013-2014)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny konfliktrådslov. Loven retter seg både mot sivile saker og straffesaker. Hoveddelen av loven retter seg mot bruk av gjenopprettende prosess i straffesaker. Loven omfatter både en ny straffart, ungdomsstraff, og en ny strafferettslig reaksjon for unge lovbrytere, omtalt som ungdomsoppfølging.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.06.2014

  Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014