Innstilling fra justiskomiteen om lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. juni 2014

Hadia Tajik

Margunn Ebbesen

leder

ordfører