Representantforslag om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27)

Dokument 8:61 S (2013-2014), Innst. 252 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Kjell-Idar Juvik, Lise Christoffersen, Magne Rommetveit, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 252 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Lise Christoffersen, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli og Magne Rommetveit om å endre vegloven slik at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak i forbindelse med bompengeprosjekt. Ved voteringen i Stortinget ble ikke forslaget bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014