Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020)

Prop. 91 S (2013-2014), Innst. 279 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 279 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen en forordning om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa. Formålet med med ordningen er å opprette et nytt overordnet program for investeringer i infrastruktur innen EU.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014