Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten

Dokument 8:70 S (2013-2014), Innst. 62 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Otterstad, Freddy de Ruiter, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 62 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet flere forslag fra Arbeiderpartiet om tiltak for å unngå rolleblanding i helsetjenesten. Noen av forslagene fikk støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2014