Representantforslag om styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter

Dokument 8:77 S (2013-2014), Innst. 71 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 28.11.2014 Innst. 71 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Venstre om å styrke helse- og velferdstilbudet for studenter. Forslagene ble fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014