Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø og Abid Q. Raja om en styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. november 2014

Kari Kjønaas Kjos

Audun Otterstad

leder

ordfører