Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)

Prop. 113 L (2013-2014), Innst. 48 L (2014-2015), Lovvedtak 6 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 18.11.2014 Innst. 48 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 113 L (2013-2014) Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.). Tilrådingen fra komiteen om lovendringer ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.12.2014