Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 48 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 113 L (2013–2014)
  • Dato: 18.11.2014
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 9

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 18. november 2014

Helge André Njåstad

André N. Skjelstad

leder

ordfører