Utdanning for utvikling

Meld. St. 25 (2013-2014), Innst. 125 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2014 Innst. 125 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.01.2015