Representantforslag om å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere luftforurensning og klimautslipp

Dokument 8:90 S (2013-2014), Innst. 159 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 159 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Abid Q. Raja om å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere luftforurensning og klimautslipp er vedlagt protokollen. Det ble vedtatt å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med forslag til virkemidler som i storbyene kan begrense bilbruk på riksveiene i perioder der luftforurensningen er høy. En eventuell hjemling av en slik rett må innrettes på en måte som sikrer mobilitet og fremkommelighet for samfunnsviktig transport. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015