Representantforslag om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Dokument 8:91 S (2013-2014), Innst. 45 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Ola Elvestuen, Terje Breivik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.11.2014 Innst. 45 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Terje Breivik om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser er vedlagt protokollen. Det ble i tillegg vedtatt å be regjeringen videreføre og videreutvikle Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) arbeid for kompetansespredning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader innenfor gjeldende budsjettrammer, og stadfeste at rådgivning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader i offentlige anskaffelser er definert som Difis ansvarsområde.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2014