Representantforslag om ein handlingsplan for å styrkja symjeferdigheitane hjå born og unge

Dokument 8:99 S (2013-2014), Innst. 202 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.03.2015 Innst. 202 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   To forslag om styrka symjedugleik er handsama samstundes i Stortinget. Partia er samde om at det vert utarbeidd ein nasjonal handlingsplan for å sikre at barn og unge har gode symjeeigenskapar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2015