Representantforslag om ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg

Dokument 8:102 S (2013-2014), Innst. 143 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 143 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om en gjennomgang av LAR-ordningen. Forslaget fikk støtte fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015