Representantforslag om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr

Dokument 8:5 S (2014-2015), Innst. 187 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 05.03.2015 Innst. 187 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr. Stortinget har enstemmig fattet følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen sørge for at det i tilknytning til den tverrsektorielle strategien mot antibiotikaresistens utarbeides en handlingsplan som viser hvordan offentlige myndigheter, veterinærer, fagmiljøer og næringen sammen kan jobbe mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier innenfor husdyrnæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.03.2015