Representantforslag om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid

Dokument 8:7 S (2014-2015), Innst. 218 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Line Henriette Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 26.03.2015 Innst. 218 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid. Stortinget vedtok å be regjeringen om utrede forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2015