Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 26. mars 2015

Hans Olav Syversen

Hans Andreas Limi

leder

ordfører