Representantforslag om å endre systemet med nasjonale prøver til utvalgsprøver og redusere testingen i grunnskolen

Dokument 8:15 S (2014-2015), Innst. 135 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Janne Sjelmo Nordås Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 27.01.2015 Innst. 135 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Nasjonale prøver og utvalgsprøver ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av forslag fra representanter for Senterpartiet. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2015