Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Prop. 4 L (2014-2015), Innst. 46 L (2014-2015), Lovvedtak 5 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.11.2014 Innst. 46 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Olje- og energidepartementets foreslåtte endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven er vedtatt. Endringen følger vedtak i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 og Innst. 3 S (2013–2014), der det ble besluttet at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at konsesjonsavgiftene skal omlegges til en sektoravgift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.11.2014