Representantforslag om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet

Dokument 8:18 S (2014-2015), Innst. 121 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 121 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 18 S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2014