Representantforslag om likeverdige nettariffer i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anna Ljunggren, Ingrid Heggø, Per Rune Henriksen, Terje Aasland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 191 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Ingrid Heggø om likeverdige nettariffer i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015