Representantforslag om en klimalov

Dokument 8:32 S (2014-2015), Innst. 212 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Rigmor Andersen Eide, Rasmus Hansson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF), (Sp) og (MDG) Innstilling avgitt 20.03.2015 Innst. 212 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et forslag om en klimalov hvor de nasjonale utslippsmålene i 2030 og 2050 fastsettes. Lovforslaget skal regulere hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom storting og regjering på klimaområdet, og skal behandles i inneværende stortingsperiode. Det ble videre vedtatt at regjeringen - i forbindelse med lovforslaget hvor de nasjonale utslippsmålene i 2030 og 2050 er fastsatt, å gjennomgå eksisterende lovgivning som kan ha betydning på klimaområdet og eventuelt foreslå, der hvor det ansees som hensiktsmessig for klimaarbeidet, en samordning og overbygging av lovgivningen på klimaområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2015