Representantforslag om å videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling

Dokument 8:33 S (2014-2015), Innst. 194 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva Kristin Hansen, Rasmus Hansson, Åsmund Aukrust Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) og (MDG) Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 194 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Eva Kristin Hansen og Åsmund Aukrust om å videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015