Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 20 S (2014-2015), Innst. 122 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 122 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet. Endringane ble vedtekene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2014