Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Transplantasjonslov og obduksjonslov

Prop. 38 L (2014-2015), Innst. 223 L (2014-2015), Lovvedtak 58-59 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 26.03.2015Innst. 223 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny transplantasjonslov og ny obduksjonslov. Lovene er i hovedsak enstemmig vedtatt. Et hovedprinsipp i den nye transplantasjonsloven vil være at det er avdødes ønske som skal tillegges vekt. Dersom dette ikke er kjent, må pårørendes samtykke innhentes. Sosialistisk Venstreparti fikk ikke tilslutning til forslag om at dersom avdødes ønske ikke kan klarlegges, kan donasjon likevel gjennomføres og beslutningen om dette treffes av behandlingsansvarlig i samråd med pårørende. Et forslag fra Kristelig Folkeparti om at pårørende må samtykke til igangsetting av behandling med sikte på organdonasjon, ble forkastet. Videre ble Kristelig Folkeparties forslag om at obduksjonsloven også skal omfatte rettsmedisinske obduksjoner, forkastet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.03.2015

  Behandlet andre gang i Stortinget 28.04.2015