Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartementet)

Dokument 1 (2014-2015), Innst. 272 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2015 Innst. 272 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om den årlige revisjon og kontroll av Arbeids- og sosialdepartementet for budsjettåret 2013. Komiteen så behov for en noe mer omfattende behandling av revisjonen og kontrollen med Arbeids- og sosialdepartementet og besluttet å skille dette ut i en egen innstilling. Komiteen har avholdt to kontrollhøringer som ledd i behandlingen for å belyse moderniseringen av IKT i arbeids- og velferdsetaten. Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme sak om beslutningsgrunnlag for Prosjekt 2 som skal beskrive hva som skal leveres, fremdrift og økonomiske forutsetninger. Stortinget ber samtidig regjeringen presentere rammene for den videre strategien for modernisering av Navs IKT-systemer med hensyn til fremdrift og økonomiske forutsetninger. Saken ble vedtatt og vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2015