Representantforslag om tiltak for å bekjempe vold mot barn

Dokument 8:54 S (2014-2015), Innst. 315 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 315 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å bekjempe vold mot barn. Flere av forslagene fikk tilslutning fra Stortinget og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2015