Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Prop. 56 L (2014-2015), Innst. 224 L (2014-2015), Lovvedtak 61 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 26.03.2015Innst. 224 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt de endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i spesialisthelsetjenesteloven som er nødvendige for å innføre fritt behandlingsvalg for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vedtaket ble støttet av regjeringspartiene og av Kristelige Folkeparti og Venstre. Arbeiderpartiet støttet endring i pasient- og brukerrettighetsloven som gir hjemmel til de regionale helseforetakene til å delegere myndighet til å tildele pasient- og brukerrettigheter til virksomheter de har inngått avtale med.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.03.2015

  Behandlet andre gang i Stortinget 28.04.2015