Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter

Meld. St. 19 (2014-2015), Innst. 380 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 380 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter. Stortinget har vedtatt å be regjeringen utarbeide en helhetlig handlingsplan med konkrete tiltak for å fremme sunt kosthold i hele befolkningen. De merknader som har flertall i innstillingen til meldingen, vil være førende for regjeringens politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015