Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Prop. 127 S (2014-2015), Innst. 385 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2015 Innst. 385 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til regjeringens forslag. SV og MDG stemte i mot.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2015