Representantforslag om utvidet HPV-vaksinering

Dokument 8:55 S (2014-2015), Innst. 219 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Karianne O. Tung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.03.2015 Innst. 219 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet to forslag fra Arbeiderpartiet om utvidet HVP-vaksinering. Foruten stemmene fra Arbeiderpartiet, ble forslagene støttet av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2015