Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud

Dokument 8:60 L (2014-2015), Innst. 247 L (2014-2015)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 247 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om å oppheve politilovens bestemmelse om adgang til kommunale tiggeforbud. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet første gang i Stortinget: 05.05.2015