Representantforslag om å oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging

Dokument 8:61 S (2014-2015), Innst. 249 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 249 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkepart om å be regjeringen oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2015