Representantforslag om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk

Dokument 8:70 S (2014-2015), Innst. 279 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 21.05.2015 Innst. 279 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti. I tillegg til støtte fra forslagsstillernes parti, fikk noen av forslagene varierende støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ingen forslag ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2015