Representantforslag om forsvarlige grenseverdier for svevestøv

Dokument 8:75 S (2014-2015), Innst. 301 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 301 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra MDG om forsvarlige grenseverdier for svevestøv er behandlet. Det ble vedtatt å be regjeringen legge frem en sak for Stortinget med tiltak for å redusere svevestøv og annen luftforurensning til nye grenseverdier og videre til et trygt nivå - i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger til nasjonale mål i brev av 28. februar 2014. Tiltakene skal utarbeides i tett samarbeid med berørte kommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2015