Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme

Dokument 8:81 S (2014-2015), Innst. 276 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Hans Olav Syversen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 21.05.2015 Innst. 276 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter å ha drøftet ulike forslag om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme fattet Stortinget enstemmig vedtak å be regjeringen legge frem en handlingsplan mot antisemittisme.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2015