Representantforslag om stedlig ledelse av tingrettene

Dokument 8:89 S (2014-2015), Innst. 159 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.02.2016 Innst. 159 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om stedlig ledelse av tingrettene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2016