Representantforslag om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt

Dokument 8:92 S (2014-2015), Innst. 379 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 379 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Kristelig Folkeparti har i representantforslaget foreslått å be regjeringen utarbeide en plan for satsing på livshjelp - med ti tiltak. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet i variende grad de foreslåtte tiltakene. Det ble vedtatt å be regjeringen gjennomføre en helhetlig offentlig utredning om palliasjonsfeltet. Videre ble det vedtatt å be regjeringen kartlegge behovet for egne ambulante team for barnepalliasjon og utrede muligheten for etablering av Avansert hjemmesykehus for barn innen alle helseregioner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015