Representantforslag om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk

Dokument 8:102 S (2014-2015), Innst. 44 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Rigmor Aasrud Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF), (A) Innstilling avgitt 10.11.2015 Innst. 44 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag som inneholdt en rekke enkeltforslag om pengespill. Forslaget ble vedlagt protokollen. En samlet komite uttaler at dens råd er at regjeringen legger fram en faktabasert utredning om pengespillpolitikk. Arbeidet bør baseres på en stortingsmelding som tar for seg alle sider ved det norske spillmarkedet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2015