Representantforslag om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker

Dokument 8:110 S (2014-2015), Innst. 72 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold, Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 72 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Senterpartiet om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker er behandlet. Stortinget vedtok å be regjeringen i henhold til sektorprinsippet, utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen i strategiarbeidet vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens «Stavkirkeprogram», innenfor rammen av dagens sektoransvar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2015