Representantforslag om lovfesting av ungdomsråd

Dokument 8:131 S (2014-2015), Innst. 54 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hege Haukeland Liadal, Rigmor Aasrud, Sonja Mandt, Arild Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A), (KrF) Innstilling avgitt 17.11.2015 Innst. 54 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 131 S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt og Geir Jørgen Bekkevold om lovfesting av ungdomsråd. Komiteens innstilling om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2015