Representantforslag om at alle skoler må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige

Dokument 8:143 S (2014-2015), Innst. 154 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.02.2016 Innst. 154 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2016