Representantforslag om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen

Dokument 8:146 S (2014-2015), Innst. 155 S (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp), (SV) Innstilling avgitt 04.02.2016 Innst. 155 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2016