Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Torgeir Knag Fylkesnes og Jenny Klinge om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 4. februar 2016

Trond Giske

Christian Bjørnø

leder

ordfører